Organizator Kongresu: Klaster „Forum na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju Luxtorpeda 2.0” 

ul. Solec 63b lok. 7 00-409 Warszawa

biuro@klasterluxtorpeda.pl

+22 828 49 90 

Jesteś zainteresowany promocją swojej firmy podczas Kongresu? Chcesz mieć swoje stoisko?

Skontaktuj się z nami, a zapoznamy Cię z naszą ofertą
i dostosujemy ją do twoich potrzeb.

kongres rozwoju transportu

Zostań partnerem bądź sponsorem KRT 2023

Rejestracja dobiegła końca

Rejestracja

kongres rozwoju transportu

11 maja

10 maja

Kongresowy Rozkład Jazdy

11 maja

10 maja

09.00 – 10.00

Rejestracja

16.15 – 16.30

Podsumowanie i zakończenie

 • Czesław Warsewicz – Przewodniczący Rady Klastra "Luxtorpeda 2.0"

19.00 

Uroczysta kolacja

15.15 – 16.15

Panel IV - CPK - wyzwaniem dla firm budowlano-transportowo-taborowych.

Moderator: dr Karol Wach – dziennikarz branżowy    

 • Jerzy Mirgos – Prezes Zarządu MIRBUD S.A.

 • Krzysztof Zdziarski – Prezes Zarządu PESA Bydgoszcz S.A.

 • dr Marcin Rodek – Prezes Zarządu H. Cegielski - Fabryka Pojazdów Szynowych Sp. z o.o. 

 • Maciej Olek Członek Zarządu, Dyrektor Operacyjny Budownictwa Kolejowego, Energetycznego i Przemysłowego Budimex SA

 • Rafał Augustyniak Dyrektor oddziału Geis PL Sp. z o.o.

 • Łukasz Robak – Prezes Zarządu Polkol Sp. z o.o.

15.00 – 15.15

Przerwa kawowa

14.00 – 15.00

Panel III - CPK motorem rozwoju polskiej gospodarki.

Moderator: Radosław Wojtczak  Dyrektor Zarządzający Klaster "Luxtorpeda 2.0" 

 • Mikołaj Wild – Prezes Zarządu  Centralny Port Komunikacyjny Sp. z o.o. 

 • Marek Dietl – Prezes Zarządu Giełda Papierów Wartościowych

 • Prof. dr hab. Adam Szyszka  Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

 • Ireneusz Merchel – Prezes Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

 • dr hab. prof. UŁ Remigiusz Kozłowski – Uniwersytet Łódzki

 • Radosław Pyffel  Ekspert w dziedzinie polityki zagranicznej i Chin, Instytut Sobieskiego

 13.00 – 14.00

Przerwa lunchowa

11.45 – 13.00

Panel II - Megaregion CPK konkurencja czy współpraca?

Moderator: dr Grzegorz Mazurkiewicz  Wiceprzewodniczący Rady Klastra LODZistics, Społeczna Akademia Nauk w Łodzi

 • Robert Telus – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

 • Jerzy Polaczek – Poseł na Sejm RP, Wiceprzewodniczący Komisji Infrastruktury 

 • Janusz Malinowski – Prezes Zarządu Łódzka Kolej Aglomeracyjna Sp. z o.o.

 • prof. dr hab. Mirosław Chaberek – Uniwersytet Morski w Gdyni

 • prof. dr hab. Sławomir Wiak – Politechnika Łódzka  

 • Andrzej Banucha  Ekspert z zakresu zarządzania strategicznego w logistyce towarowej

Przerwa kawowa 

11.30 – 11.45

10.15 – 11.30

Panel I - CPK jako największe strategiczne aktywo państwa polskiego.

Moderator: Czesław Warsewicz – Przewodniczący Rady Klastra "Luxtorpeda 2.0"

 • Marcin Horała – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, Pełnomocnik Rządu ds. CPK 

 • Piotr Król – Poseł na Sejm RP, Zastępca Przewodniczącego Komisji Infrastruktury

 • Tomasz Buczyński Dyrektor Departamentu Kolejnictwa w Ministerstwie Infrastruktury

 • Artur Popko  – Prezes Zarządu Budimex SA

 • Radosław Pyffel  Ekspert w dziedzinie polityki zagranicznej i Chin, Instytut Sobieskiego

10.00 – 10.15

Powitanie i wystąpienia otwierające

 • Robert Telus – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

 • Marcin Horała  Sekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, Pełnomocnik Rządu ds. CPK

 • Jerzy Polaczek – Poseł na Sejm RP, Wiceprzewodniczący Komisji Infrastruktury 

 • Czesław Warsewicz – Przewodniczący Rady Klastra "Luxtorpeda 2.0"

14.30 – 16.00

Powrót do Łodzi

13.00 – 14.30

Wizyta studyjna w PKP Intercity Remtrak Sp. z o.o. Zakład Libiszów

12.30 – 13.00

Przerwa lunchowa

11.00 – 12.30

Przejazd do zakładu PKP Intercity Remtrak S.A. Libiszów 104, 26-300 Libiszów

 9.30 – 11.00

Forum Inwestora

IX Kongres Rozwoju Transportu

„CENTRALNY PORT KOMUNIKACYJNY – 
MOTOREM ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO POLSKI”
10 maja 2023 r. Łódź

kongres rozwoju transportu
kongres rozwoju transportu
kongres rozwoju transportu
kongres rozwoju transportu
DoubleTree by Hilton Hotel

#KRT2017 #CPK #WILD #Luxtorpeda

IV edycja, której temat główny to: „Centralny Port Komunikacyjny(m) sercem Polski?” odbyła się w przededniu przyjęcia przez Radę Ministrów uchwały „Koncepcji przygotowania i realizacji inwestycji Port Solidarność – Centralny Port Komunikacyjny dla Rzeczypospolitej Polskiej”, a gościem honorowym wydarzenia był Mikołaj Wild – pełnomocnik rządu do spraw budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego.

V edycja, poświęcona była tematyce KK CPK: „Komponent Kolejowy Centralnego Portu Komunikacyjnego. Zwornik nowego systemu komunikacyjnego Polski?

Gościem honorowym wydarzenia był Mikołaj Wild – pełnomocnik rządu ds. budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego.

Po raz pierwszy kongres połączony był z wystawą firm, której organizatorem była Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei

#KRT2018 #KK #CPK #WILD

Temat przewodni VI edycji to „Infrastruktura fundamentem rozwoju gospodarki Polski„. Gościem honorowym był Kosma Złotowski – Poseł do Parlamentu Europejskiego. Wydarzenie po raz pierwszy miało charakter dwudniowy.
Podczas pierwszego dnia odbyły się wizyty studyjne obejmujące inwestycje regionu Małopolski, gdzie realizowana jest znaczna liczba projektów w skali kraju.

#KRT2019 
#Inwestycje #NowaPerspektywaUnijna #ZŁOTOWSKI

#KRT2023

Tytułem tegorocznej, dziewiątej edycja będzie zagadnienie pn. „Centralny Port Komunikacyjny – Motorem rozwoju społeczno-gospodarczego Polski” 

 

Podczas Kongresu omówione zostaną różne aspekty związane
z CPK, czyli największym projektem infrastrukturalnym w Polsce, który ma na celu zintegrowanie różnych form transportu w jednym węźle, umożliwiającym skuteczną i efektywną wymianę towarów
i pasażerów na skalę krajową oraz międzynarodową. W panelach dyskusyjnych zostaną poruszone takie tematy jak planowane inwestycje, finansowanie projektu, organizacja ruchu wokół portu, korzyści dla polskiej gospodarki oraz wyzwania związane
z wprowadzeniem CPK do eksploatacji. 

Kongres Rozwoju Transportu to jedno z największych niezależnych wydarzeń związanych z sektorem transportowym. Gromadzi przedstawicieli władzy centralnej, największe firmy branżowe oraz liczne grono ekspertów
i obserwatorów rynku.

Kongres Rozwoju Transportu to nie tylko doskonała okazja do poszerzenia swojej wiedzy i nawiązania kontaktów biznesowych, ale także szansa na aktywny udział w tworzeniu rozwoju transportu w Polsce. 

Kongres Rozwoju Transportu

kongres rozwoju transportu

W dyskusjach wezmą udział przedstawiciele administracji państwowej, instytucji naukowych i badawczych oraz przedsiębiorców związanych z transportem
i infrastrukturą. Uczestnicy kongresu będą mieli okazję wymienić się swoimi doświadczeniami oraz omówić aktualne wyzwania branży transportowej w Polsce. 

Ekspert Klaster "Luxtorpeda 2.0",

Prezes firmy System 10000

Budzik

Tomasz

Uniwersytet Łódzki

Kozłowski

dr hab. Remigiusz

Prezes Zarządu

H. CEGIELSKI – FPS SP. Z O.O

Rodek

dr Marcin

Prezes Zarządu

Łódzka Kolej Aglomeracyjna 

Sp. z.o.o

Malinowski

Janusz

Ekspert z zakresu zarządzania strategicznego w logistyce towarowej

Banucha

Andrzej

Przewodniczący Rady

Klaster "Luxtorpeda 2.0"

Warsewicz

Czesław

Prezes Zarządu
Budimex SA

Popko

Artur

Politechnika Łódzka

Wiak

prof. dr hab. Sławomir

Prof. dr hab. Sławomir Wiak

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Telus

Robert

Robert Telus

Prezes Zarządu

Centralny Port Komunikacyjny 

Sp. z o.o.

Wild

Mikołaj

Mikołaj Wild

Prezes Zarządu

PESA Bydgoszcz S.A.

Zdziarski

Krzysztof

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Szyszka

prof. dr hab. Adam

Prof. dr hab. Adam Szyszka

Sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, Pełnomocnik rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego dla RP

Horała

Marcin

Marcin Horała

Dyrektor Zarządzający

Klaster "Luxtorpeda 2.0"

Wojtczak

Radosław

Radosław Pyffel – Ekspert w dziedzinie polityki zagranicznej
i Chin, Instytut Sobieskiego

Pyffel

Radosław

Politechnika Łódzka

Zakrzewska-Bielawska

prof. dr hab. inż. Agnieszka

Prof. dr hab. inż. Agnieszka Zakrzewska-Bielawska

Dziennikarz branżowy

Wach

dr Karol

Wiceprzewodniczący Rady Klastra LODZistics, Społeczna Akademia Nauk w Łodzi

Mazurkiewicz

dr Grzegorz

Marek Sekieta

Marszałek Województwa Łódzkiego

Schreiber

Grzegorz

Grzegorz Schreiber

Poseł na Sejm RP

Zastępca przewodniczącego Sejmowej Komisji Infrastruktury

Król

Piotr

Jerzy Polaczek

Poseł na Sejm RP

Zastępca przewodniczącego Sejmowej Komisji Infrastruktury

Polaczek

Jerzy

Jerzy Polaczek

Członek Zarządu, Dyrektor Operacyjny Budownictwa Kolejowego, Energetycznego
i Przemysłowego Budimex SA

Olek

Maciej

Prezes Zarządu

MIRBUD S.A.

Mirgos

Jerzy

Prezes Zarządu

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Merchel

Ireneusz

Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Gliński

prof. dr hab. Piotr

Piotr Gliński

Prezes Zarządu

Giełda Papierów Wartościowych

Dietl

Marek

Uniwersytet Morski w Gdyni

Chaberek

prof. dr hab. Mirosław

Prof. dr hab. Mirosław Chaberek

Sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury

Pełnomocnik rządu ds. przeciwdziałania wykluczeniu komunikacyjnemu

Bittel

Andrzej

Andrzej Bittel

Minister Infrastruktury

Adamczyk

Andrzej

Andrzej Adamczyk

Zaproszeni Prelegenci i Goście IX Kongresu Rozwoju Transportu

Organizatorzy

Klaster "Luxtorpeda 2.0"
Nakolei
Blueocean

Partner merytoryczny

Wolna Droga

Partner wydarzenia

Patronat medialny

Wolna Droga

Patronaty

Partnerzy

 DoubleTree by Hilton Hotel Łódź 
ul. Łąkowa 29

blueocean

Początek podróży

Cel podróży

Nocleg

Zakwaterowanie zostanie zapewnione z 10 na 11 maja br. w pokojach jednoosobowych hotelu DoubleTree by Hilton Łódź.

 

Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 16.00. W miarę możliwości pokoje będą udostępniane wcześniej.

 

W przypadku wyczerpania miejsc, zakwaterowanie zostanie zapewnione w pobliskich hotelach.

 

Hotel oferuje ponad 300 miejsc parkingowych 
i jest dodatkowo płatny. Opłaty wnoszone są indywidualnie.

Parking

Kontakt dla mediów:

biuro@klasterluxtorpeda.pl

Koordynator Klastra „Forum na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju Luxtorpeda 2.0”

„Blue Ocean” Business Consulting Sp. z o.o

ul. Solec 63b lok. 7

00-409 Warszawa

Organizator

10 maja 2023 r.

KRT 2023 - Gdzie i kiedy?